Posturile de transformare sunt acele stații care au rolul de a transforma și distribui energia electrică de medie tensiune în energie electrică de joasă tensiune, către consumatorii casnici sau industriali. Acestea pot fi montate atât aerian, cât și subteran.

Care sunt componentele unui post de transformare?

Postul de transformare este format din mai multe elemente componente, iar dintre acestea, trebuie specificate:

 • Partea electrică de conexiuni, reprezentată de poziția și legăturile electrice realizate între echipamentele electrice. Aceste scheme pot fi de două feluri, și anume: monofilare sau trifilare.
 • Echipamentul electric, reprezintă toate aparatele și materialele componente ale postului de transformare. Acest echipament este împărțit în două grupe: echipament primar și echipament secundar.

Echipamentul primar al unui post de transformare sunt: transformatorul de putere, barele de tensiune, întrerupător general, separator general și siguranțe fuzibile.

Echipamentul secundar este format din aparatele de comandă și protecție, aparatele de măsură și control și aparatele de semnalizare. Acestea au un rol important esențial în protecția și automatizarea funcționării echipamentului primar.

 • Partea de construcție, reprezintă construcția propriu-zisă a postului de transformare și este formată din spații tehnologice, spații de reparare și depozitare sau spații cu caracter administrativ.

Informații generale despre transformatorul de putere

Un transformator este format din mai multe elemente componente, si anume:

 • Miez feromagnetic, care poate fi realizat prin îmbinarea tolelor de oțel electrotehnic cu siliciu și izolație ceramică.
 • Înfășurările, concentrice sau alternante, sunt căile de curent cu care sunt înfășurați conductorii. Curentul care trece prin acești conductori are o valoare între 200 și 300 A.
 • Schela, este acel ansamblu care ajută la consolidarea înfășurărilor
 • Construcția metalică, formată din cuva și conservator. Cuva are rolul de stocare a uleiului de transformator și a miezului magnetic, iar conservatorul este cel care nu permite oxidarea uleiului și asigură spațiul pentru dilatarea sau contractarea acestuia.
 • Accesoriile sunt formate din izolatoarele de trecere, releul de gaze , indicatorul de temperatura, filtrul de aer, supapa de siguranță și comutatorul de reglare a tensiunii.

În cazul în care se dorește funcționarea mai multor transformatoare de putere, este necesar să se țină cont de anumite condiții, și anume:

 • Toate transformatoarele trebuie să aibă același raport de transformare și să aibă aceeași grupă de conexiuni
 • Să aibă tensiuni de scurtcircuit egale

Există mai multe forme constructive ale unui post de transformare, însă acestea depind în mare parte de locul unde va fi montat, dar și de schema electrică a postului.

Astfel, pot fi deosebite:

 • Posturi de transformare zidite: subterane( din beton armat) sau supraterane( din zidărie sau din prefabricate)
 • Porturi de transformare pe stâlpi
 • Posturi de transformare în cabine metalice( modele prefabricate)

Posturile de transformare pot fi destinate atât pentru distribuția publică a energiei electrice, cât și pentru alimentarea individuală a agenților economici.

Alegerea celui mai potrivit post de transformare depinde de mai multe criterii, și anume: o evaluare tehnico- economică, mai exact de zona unde trebuie amplasat( dacă este locuită sau nu), posibilitățile de acces în vederea montării și a mentenanței, pericolele posibile( incendiu, explozie, poluare, etc)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here